Onlinevis banner
07 augustus 2022 

Is meten ook echt daadwerkelijk weten? Deel 1

We hebben vast allemaal wel eens de uitspraak 'meten is weten' gehoord. Hiermee bedoelt men dat wanneer je iets opmeet dat dit je informatie verschaft. Dit heeft betrekking tot allerlei zaken die met een gezonde lifestyle te maken hebben. Hierbij kun je denken aan je gewicht wat op de weegschaal wordt aangegeven, maar ook de gewichten die je tilt tijdens je workouts. Alleen geeft het meten van deze zaken je ook echt de informatie die je wilt? Daar gaan we in dit artikel achter komen of meten ook echt weten is met betrekking tot de zaken die belangrijk zijn voor een gezonde lifestyle!

Wat wordt bedoeld met meten is weten?

Met meten is weten bedoelt men dat je dus informatie krijgt wanneer je iets opmeet. Een heel simpel voorbeeld hiervan is je gewicht wanneer je op een weegschaal staat. Hiermee meet je dus het lichaamsgewicht. Het meten van verschillende dingen is een geweldig hulpmiddel wanneer je bezig bent met het stellen van doelen. Want als je een doel van jezelf meetbaar maakt, kun je ook meteen bepalen wanneer je het gestelde doel hebt behaald.

SMART doelstellingen

Om meetbare doelstellingen te maken, is het van belang om gebruik te maken van de SMART methode. Met deze methode maak je een doel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Hieronder volgt wat ieder onderdeel van een SMART doelstelling inhoudt.

Meten is weten

Specifiek

Met specifiek bedoel ik dat je een bepaalde focus hebt voor je doel. Een vraag die je jezelf daarvoor dan kunt stellen is wat wil je nou echt bereiken. Wanneer we kijken naar de mensen in de sportschool, zien we dat iedereen wel een soort van doel voor zichzelf heeft. Deze hebben meestal betrekking tot sterker worden, groter worden of juist afvallen. Dit is een goed begin alleen nog niet heel specifiek.

Voor dit voorbeeld maak ik even gebruik van het doel sterker worden. Stel jezelf de vraag van wat wil je nou echt daarmee bereiken? Zo wil je bijvoorbeeld een keer 150 kilo tillen met de Back Squat. Dit is een heel mooi voorbeeld van een specifiek doel. Er is namelijk een specifieke oefening en een specifiek gewicht wat iemand wilt halen. Dit haakt ook meteen goed aan op het volgende punt.

Meetbaar

Er is nu een specifiek doel geformuleerd. Heel mooi! Dan is het nu tijd om dat meetbaar te maken zodat je weet wanneer je het doel hebt behaald. Dus hoe meten we om te weten of het doel is behaald? In ons voorbeeld net maakten we gebruik van het gewicht 150 kilo. Dit betekent dat het doel te meten is in kilogrammen. Alleen dit is niet het enige wat meetbaar is in dit voorbeeld.

De begin- en eindpositie van de Back Squat zijn ook van belang bij het meetbaar maken van dit doel. Voor een goede meting is het namelijk belangrijk dat de begin- en eindpositie hetzelfde zijn bij zowel de 0-meting als de eindmeting. In het geval van de Back Squat betekent dit dat je eerst rechtop staat met de stang op je schouders. Daarna buig je met de heup- en kniegewrichten en zak je naar beneden totdat je heupen onder je knieën zijn. Daarna kom je weer omhoog.

Door deze parameters toe te passen waarborg je daadwerkelijk je vooruitgang. Wanneer je bijvoorbeeld wel telkens het gewicht van de Back Squat verhoogd, maar ook telkens minder diep naar beneden zakt, neem eigenlijk alleen jezelf in de maling. Daarom meet je niet alleen het gewicht maar, let je ook op deze parameters tijdens de uitvoering van de Back Squat.

Acceptabel

Het volgende punt is of je gestelde doel acceptabel is. Hier bedoel ik mee van dat er logisch nagedacht is over het doel. Bij het voorbeeld van de 150 kilo Back Squat is bijvoorbeeld je trainingservaring heel erg belangrijk. Wanneer je al een tijdje bezig bent met krachttraining en de juiste techniek onder de knie hebt, dan is het acceptabel om het gewicht te verhogen. Maar wanneer je pas net begonnen bent met krachttraining, dan is het beter om eerst de juiste techniek volledig onder de knie te krijgen.

Daarom is het bij dit punt van belang dat je goed naar jezelf kijkt en wat wel en niet in je macht ligt. Daarnaast moet je ook goed kijken of het meetbare doel niet te hoog of juist te laag is gesteld. Met andere worden is het meetbare doel acceptabel. Dit hangt weer nauw samen met het volgende punt van een SMART doelstelling.

Realistisch

En dat volgende punt is of je doel wel realistisch is. Hierbij moet je vooral kijken naar wat voor jou haalbaar is in het gestelde tijdsbestek. Om een doelstelling goed SMART te maken is het namelijk ook belangrijk dat er een periode is vastgesteld waarin het doel behaald moet worden. Hierover volgt later meer bij het laatste punt.

Stel, je hebt als doel dat je in 12 weken wilt toewerken naar een Back Squat van 150 kilo. Is dat doel voor jou realistisch? Dat hangt af van hoeveel kilo je nu met je Back Squat doet. De 0-meting dus. Wanneer je Back Squat nog maar op 60 kilo ligt, dan is een 150 kilo Back Squat in 12 weken tijd natuurlijk niet heel realistisch. Maar wanneer je Back Squat op 135 of 140 kilo ligt, is het doel een stuk realistischer. Daarom is het ook belangrijk om een 0-meting te doen. Hiermee is het namelijk makkelijker te bepalen om een haalbaar realistisch doel te stellen.

Tijdsgebonden

Het laatste punt  voor een goede doelstelling is of je doel tijdsgebonden is. Dit is net ook al een beetje benoemd bij het punt realistisch en wat je eigenlijk hierbij doet is een deadline voor jezelf stellen. Hiermee is het ook makkelijk om tussendoor kleine subdoelen voor jezelf te stellen.

We halen het voorbeeld er weer bij, maar nu nemen we alle voorgaande punten mee met het formuleren van de doelstelling. Dan is de SMART doelstelling als volgt.

Aan het einde van een 12 weken durend trainingsschema met spierversterkende oefeningen kan ik een herhaling met goede vorm op de Back Squat uitvoeren met 150 kilo.

Momenteel kan je bijvoorbeeld 135 kilo op de Back Squat. Om je progressie te checken, is het handig om subdoelen te stellen. Deze doe je dan bijvoorbeeld om de 4 weken. Na 4 weken heb je voor jezelf als doel om 140 kilo op de Back Squat te doen en na 8 weken 145 kilo. Uiteindelijk is je einddoel na 12 weken dus 150 kilo op de Back Squat. Zo blijf je je eigen progressie monitoren en kun je het einddoel eventueel omlaag of juist omhoog stellen.

Uiteindelijk is het van belang om al je einddoelen SMART te maken en subdoelen te stellen. Wanneer je namelijk voor jezelf concreet maakt wat je wilt bereiken, is het makkelijker om gemotiveerd te blijven. Daarnaast motiveert het ook wanneer je telkens meer subdoelen kan afvinken als behaald. Dan is het namelijk in een oogopslag duidelijk dat je progressie boekt!

Dus is meten daadwerkelijk weten? In het geval van werken met doelstellingen dan zeg ik volmondig ja! Maar er is nog veel meer te meten wat jou helpt bij het behalen van je doelen. Dat vind je terug in deel 2 van is meten ook echt daadwerkelijk weten.

Reactie plaatsen